0312 429 00 54

Kurumsal

Kurumsal

BURADAÖDE , iş süreçlerine entegre edilen bütünleşik bir kurumsal sorumluluk yaklaşımını sorumlu iş yapma stratejisinin odak noktası olarak kabul etmektedir.

BURADAÖDE’nin sorumlu iş yapma yaklaşımı üç ana başlık altında toplanmaktadır:

 

Kurumsal Yönetim : Buradaöde Kurumsal Yönetim çerçevesi, hem firma içinde, hem de firma dışında kurumsal kaynakların uygun ve kullanımını destekleyen ve bu kaynakların şeffaf bir biçimde sürekli olarak izlenmesini sağlayan en kapsamlı kontrol mekanizmasıdır. Buradaöde için kurumsal yönetim,

 

Sorumlu Kazanç : Buradaöde Kurumsal Sorumluluk yaklaşımı, Firmanın büyüme ve finansal stratejileri ile doğrudan bağlantılı olup ürün ve hizmetlerinin yaşam döngüsünün her evresini içine almaktadır. Tedarik zincirinden başlayarak tüm operasyonel süreçler bu yaklaşımla planlanarak yönetilmekte, paydaşların kaygı ve beklentilerine özel olarak dikkat gösterilmektedir.

 

Sorumlu Yatırım : BURADAÖDE olarak, güçlü ve şeffaf bir kurumsal yönetime sahip ve sürdürülebilir politikalarla faaliyetlerini yürüten şirketin finansal olarak büyürken aynı zamanda marka itibarına değer katabildiğine ve paydaşlarının güvenini kazandığına inanıyoruz. Etkili çevresel, sosyal ve ekonomik yönetim sistemleri ve politikalar çok daha güvenilir bir risk yönetimi modeli olarak kabul edilmesi nedeniyle şirketimizn kredibilitelerini ve dolayısıyla sürdürülebilirliğini de arttırmaktadır.

 

İŞ ORTAKLARI

YASAL DÜZENLEME

Buradaöde bayi sözleşmelerinde tüm mali soruluklar yerine getirileceği kabul edilir. Hukuki mevzuatlar 6493 sayılı faaliyetimizle ilgili kanunun kabulü ve uygulanması esas alınır. Bayilik sözleşmelerimiz KÜLUKÇİ HUKUK BÜROSU tarafından hazırlanmıştır.